OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trật tự thế giới nào sau đây được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Trật tự đơn cực.       
  • B. 
   Trật tự Vécxi-Oasinh tơn.
  • C. 
   Trật tự hai cực Ianta.      
  • D. 
   Trật tự Viên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trật tự hai cực Ianta được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262581

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF