OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo quyết định của Hội nghị lanta (2-1945), quân đội nước nào sau đây chiếm đóng Nhật Bản?

  • A. 
   Pháp.      
  • B. 
   Trung Quốc.      
  • C. 
   Ấn Độ.     
  • D. 
   Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo quyết định của Hội nghị lanta (2-1945), quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262549

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF