OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ dựa vào điều kiện nào để thực hiện chiến lược toàn cầu?

  • A. 
   Đã thiết lập được trật tự thế giới một cực.
  • B. 
   Sức mạnh kinh tế và quốc phòng vượt trội.
  • C. 
   Đã khống chế và chi phối được tất cả các nước.
  • D. 
   Chỉ dựa vào sức mạnh kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Kinh tế: Là nước tư bản giàu mạnh nhất.

  - Quân sự: có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản, nắm độc quyền vũ khí nguyên tử.

  - Khoa học – kĩ thuật: Là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đạt nhiều thành tựu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262598

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF