OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là bối cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN?

  • A. 
   Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn đến khu vực.
  • B. 
   Sự xuất hiện xu thể liên kết khu vực.
  • C. 
   Tác động của xu thể cầu hóa.
  • D. 
   Các nước có nhu cầu hợp tác để phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Nội dung đáp án A, B, D là bối cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN.

  - Nội dung đáp án C không phải là lịch sử dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN. Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện những năm 80 của thế kỉ XX mà ASEAN đã thành lập từ năm 1867.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262547

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF