OPTADS360
ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video

Bài tập 80 trang 64 SGK Toán 12 NC

Bài tập 80 trang 64 SGK Toán 12 NC

Hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{{x^3}}}{3} - \frac{{{x^2}}}{2} - 6x + \frac{3}{4}\)

(A) Đồng biến trên khoảng (−2;3)

(B) Nghịch biến trên khoảng (−2;3)

(C) Nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\)

(D) Đồng biến trên khoảng \(\left( { - 2; + \infty } \right)\)

QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
f'\left( x \right) = {x^2} - x - 6\\
f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - 2}\\
{x = 3}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

(B) Nghịch biến trên khoảng (−2;3).

Chọn (B).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 80 trang 64 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA