ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
IP_GAMMA

Bài tập 94 trang 66 SGK Toán 12 NC

Bài tập 94 trang 66 SGK Toán 12 NC

Gọi (C) là đồ thị của hàm số \(y = \frac{{{x^2} + 3}}{{3 + 5x - 2{x^2}}}\)

(A) Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị (C).

(B) Đường thẳng \(x =  - \frac{1}{2}\) là tiệm cận đứng của đồ thị (C).

(C) Đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị (C).

(D) Đường thẳng x = -x +1 là tiệm cận xiên của đồ thị (C).

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(3 + 5x - 2{x^2} = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - \frac{1}{2}}\\
{x = 3}
\end{array}} \right.\)

Tiệm cận đứng \(x =  - \frac{1}{2}\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 94 trang 66 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Ha Ku

  Giải hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} \frac{16\sqrt{2x}}{\sqrt{y+6x}}+\frac{y}{2x}-9=0\\ y\sqrt{x}(\sqrt{xy-6}-1)=\sqrt{5x(2x^2-6)} \end{matrix}\right.; x,y\in R\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • AMBIENT
  Ngại gì không thử App HOC247
  A La

  Cho hàm số \(y=\frac{x-1}{x+1}\ (H)\)
  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số.
  b) Viết phương trình đường thẳng d song song với đường thẳng: \(x+y+2=0\)  và cắt (H) tại hai điểm phân biệt A , B sao cho diện tích tam giác IAB bằng \(2\sqrt{3}\) với I là giao điểm hai tiệm cận của (H).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Cho hàm số \(y = x^4 - mx^2 + m - 1\), với m là tham số.

  1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho khi m = 2

  2) Tìm các giá trị của m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại các điểm có hoành độ bằng 1 và -1 vuông góc với nhau.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Cho hàm số \(y=\frac{x+3}{x-1}\)
  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C)
  b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại giao điểm của đồ thị với trục tung.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
AMBIENT