ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI

Bài tập 93 trang 66 SGK Toán 12 NC

Bài tập 93 trang 66 SGK Toán 12 NC

Gọi (C) là đồ thị của hàm số \(y = \frac{{2{x^2} - 3x + 4}}{{2x + 1}}\)

(A) Đường thẳng x = -1 là tiệm cận đứng của (C).

(B) Đường thẳng x = 2x - 1 là tiệm cận đứng của (C).

(C) Đường thẳng x = x + 1 là tiệm cận đứng của (C).

(D) Đường thẳng x = x - 2 là tiệm cận đứng của (C).

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(y = x - 2 + \frac{6}{{2x + 1}}\)

Tiệm cận xiên : y =  x - 2.

Chọn (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 93 trang 66 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
AMBIENT