ADMICRO
RANDOM
Banner-Video

Bài tập 93 trang 66 SGK Toán 12 NC

Bài tập 93 trang 66 SGK Toán 12 NC

Gọi (C) là đồ thị của hàm số \(y = \frac{{2{x^2} - 3x + 4}}{{2x + 1}}\)

(A) Đường thẳng x = -1 là tiệm cận đứng của (C).

(B) Đường thẳng x = 2x - 1 là tiệm cận đứng của (C).

(C) Đường thẳng x = x + 1 là tiệm cận đứng của (C).

(D) Đường thẳng x = x - 2 là tiệm cận đứng của (C).

QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(y = x - 2 + \frac{6}{{2x + 1}}\)

Tiệm cận xiên : y =  x - 2.

Chọn (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 93 trang 66 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
 
 
 • Thùy Trang

  Cho hàm số \(y=x^3-3x^2+2\) có đồ thị là (C).
  a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  b) Định m để đường thẳng (d): y = mx + 2 và (C) có ba giao điểm phân biệt.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Van Tho

  Cho hàm số \(y = - x^3 + mx^2 - (m - 3)x - 1\) (1) m là tham số. Tìm m để đường thẳng d: y = 3x – 2 cắt đồ thị hàm số (1) tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho tổng hệ số góc của các tiếp tuyến với đồ thị hàm số (1) tại A, B, C bằng 5.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Duy Quang

  Cho hàm số \(y=x^3-(2m+3)x^2+(m^2+5m+2)x-2m(m+1)\)

  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 1.
  b) Hãy tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn ymax.ymin < 0

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho hàm số \(y=\frac{1}{4}x^4-2x^2-1\)
  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
  b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình \(-x^4 + 8x^2 + 4m + 4 = 0\)

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
YOMEDIA