ADMICRO
RANDOM
Banner-Video

Bài tập 98 trang 67 SGK Toán 12 NC

Bài tập 98 trang 67 SGK Toán 12 NC

Đồ thị hàm số \(y = \frac{{x - 2}}{{2x + 1}}\)

(A) Nhận điểm \(\left( { - \frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\) làm tâm đối xứng.

(B) Nhận điểm \(\left( { - \frac{1}{2};2} \right)\) làm tâm đối xứng.

(C) Không có tâm đối xứng.

(D) Nhận điểm \(\left( {\frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\) làm tâm đối xứng.

QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Tiệm cận đứng: \(x =  - \frac{1}{2}\)

Tiệm cận ngang: \(y =  \frac{1}{2}\)

Giao điểm hai tiệm cận \(I\left( { - \frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

Chọn (A).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 98 trang 67 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA