ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
IP_GAMMA

Bài tập 92 trang 66 SGK Toán 12 NC

Bài tập 92 trang 66 SGK Toán 12 NC

Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt { - {x^2} - 2x + 3} \) là:

(A) 2

(B) \(\sqrt 2 \)

(C) 0

(D) 3.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

TXĐ: D = [−3;1]

\(\begin{array}{l}
f'\left( x \right) = \frac{{ - 2x - 2}}{{2\sqrt { - {x^2} - 2x + 3} }}\\
 =  - \frac{{x + 1}}{{\sqrt { - {x^2} - 2x + 3} }}\\
f'\left( 0 \right) \Leftrightarrow x =  - 1f\left( { - 1} \right) = 2
\end{array}\)

 \(\mathop {\max }\limits_{x \in \left[ { - 3;1} \right]} f\left( x \right) = 2\)

Chọn (A).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 92 trang 66 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Trần Phương Khanh

  Cho hàm số: \(y=-x^{3}+3x^{2}+2\). Gọi Δ là đường thẳng đi qua A (1; 4) có hệ số góc k. Tìm giá trị của k để đường thẳng Δ cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt A, B, D. Chứng minh rằng các tiếp tuyến của (C) tại các điểm B và D có hệ số góc bằng nhau.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • AMBIENT
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Minh Hải

  Giải hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix}x^{2}(x-3)-y\sqrt{y+3}=-2 \\ 3\sqrt{x-2}=\sqrt{y(y+8)} \end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Cho hàm số \(\small y=x^3-6x^2+9x-4\), có đồ thị (C)
  1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  2)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng có phương trình y = 9x – 4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho hàm số \(\small y=x^3-3x^2\)
  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
  b) Tìm m để đường thẳng \(y=mx\) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt.


   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
AMBIENT