RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc k = -9

Cho hàm số: \(y=-x^3+3x^2-4\)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc k = -9.

  bởi Đào Thị Nhàn 08/02/2017
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a.
  Tập xác định: D = R 
  \(y'=-3x^2+6x;y'=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x=0\\ x=2 \end{matrix}\)
  \(\lim_{x\rightarrow -\infty }y=+\infty\ ;\lim_{x\rightarrow +\infty }y=-\infty\)
  Bảng biến thiên:  

  Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2) 
  Hàm số nghịch biến trên \((-\infty ; 0); (2; +\infty )\)
  Hàm số đạt cực đại tại x = 2; y = 0;
  Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0; yCT = -4

  b.
  Tiếp tuyến có hệ số góc k= - 9
  \(\Rightarrow\) Pttiếp tuyến có dạng \((\Delta ):y=9x+b\)
  \((\Delta )\) tiếp xúc với (C) \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} -x^3+3x^2-4=-9x+b\\ -3x^2+6x=-9 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\right.\) có nghiệm.
  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=-1\\ b=-9 \end{matrix}\right.\vee \left\{\begin{matrix} x=3\\ b=23 \end{matrix}\right.\)
  \(\Rightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} (\Delta ):y=-9x-9\\ (\Delta ):y=-9x+23 \end{matrix}\)

    bởi thúy ngọc 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA