ON
ON
YOMEDIA
14AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Trong không gian với hệ tọa độ \(\text{O}xyz\), cho các điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\)

Trong không gian với hệ tọa độ \(\text{O}xyz\), cho các điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\).Viết phương trình đường thẳng \(\Delta \) đi qua trực tâm \(H\) của tam giác \(\Delta ABC\) và vuông góc với mặt phẳng \(\left( ABC \right)\).

A. \(\Delta :\,\frac{x-1}{-4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                            B. \(\Delta :\,\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}\).

C. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                                 D. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{1}\).

  bởi Lê Nhi 11/05/2023
ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Chọn C

  Mặt phẳng \(\left( ABC \right)\) có phương trình theo đoạn chắn là: \(\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{4}=1\Leftrightarrow 4x+2y+z-4=0\).

  Mặt phẳng \(\left( ABC \right)\) có \(\overrightarrow{n}=\left( 4;2;1 \right)\) làm vectơ pháp tuyến.

  Vì \(H\) là trực tâm của \(\Delta ABC\) nên \(OH\bot \left( ABC \right)\).

  Vậy đường thẳng \(\Delta \( đi qua \(O\left( 0;0;0 \right)\) và nhận \(\overrightarrow{n}=\left( 4;2;1 \right)\) làm vectơ chỉ phương nên có phương trình chính tắc là: \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).

    bởi Hữu Nghĩa 12/05/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF
ON