ON
ON
YOMEDIA
15AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\)

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\) Tính \(I=\int\limits_{-2}^{0}{\frac{{f}'\left( x \right)-f\left( x \right)}{{{e}^{x}}}dx}.\)

A. \(I=1-2{{e}^{2}}\).     

B. \(I=1-2{{e}^{-2}}\). 

C. \(I=1+2{{e}^{2}}\). 

D. \(I=1+2{{e}^{-2}}\).

  bởi Pham Thi 12/05/2023
ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

  • Chọn A

    Ta có:

    \(I=\int\limits_{-2}^{0}{\frac{{f}'\left( x \right)-f\left( x \right)}{{{e}^{x}}}dx}=\int\limits_{-2}^{0}{\frac{{f}'\left( x \right).{{e}^{x}}-f\left( x \right){{\left( {{e}^{x}} \right)}^{\prime }}}{{{e}^{2x}}}dx}=\int\limits_{-2}^{0}{{{\left( \frac{f\left( x \right)}{{{e}^{x}}} \right)}^{\prime }}dx}=\left. \frac{f\left( x \right)}{{{e}^{x}}} \right|_{-2}^{0}=1-2{{e}^{2}}\).

      bởi Nguyễn Minh Minh 12/05/2023
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF
ON