ON
ON
YOMEDIA
11AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Tập hợp các điểm biểu diễn số phức \(z\) thỏa mãn \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\)

Tập hợp các điểm biểu diễn số phức \(z\) thỏa mãn \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\) là đường thẳng có phương trình

A. \(8x-6y-25=0\).          

B. \(8x-6y+25=0\).       

C. \(8x+6y+25=0\).      

D. \(8x-6y=0\).

  bởi Huong Hoa Hồng 12/05/2023
ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Chọn B

  Gọi \(z=x+yi,\,\,\left( x;y\in \mathbb{R} \right)\).

  Khi đó: \(\left| 5z \right|=\left| z-25 \right|\)

  \(\begin{align} & \Leftrightarrow 5\left| z \right|=\left| 4+3i \right|.\left| z-\frac{25}{4+3i} \right| \\ & \Leftrightarrow \left| x+yi \right|=\left| x+4+\left( y-3 \right)i \right| \\ \end{align}\)

  \(\Leftrightarrow \sqrt{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}=\sqrt{{{\left( x+4 \right)}^{2}}+{{\left( y-3 \right)}^{2}}}\)\(\Leftrightarrow {{x}^{2}}+{{y}^{2}}={{x}^{2}}+8x+16+{{y}^{2}}-6y+9\)

  \(\Leftrightarrow 8x-6y+25=0\).

    bởi thi trang 12/05/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF
ON