ON
ON
YOMEDIA
14AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Tính tổng \(T\) tất cả các nghiệm thực của phương trình \({{4.9}^{x}}-{{13.6}^{x}}+{{9.4}^{x}}=0\)

A. \(T=\frac{13}{4}\).    

B. \(T=3\).                    

C. \(T=\frac{1}{4}\).   

D. \(T=2\).

  bởi thu hằng 11/05/2023
ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Chọn D

  PT: \({{4.9}^{x}}-{{13.6}^{x}}+{{9.4}^{x}}=0\Leftrightarrow 4.{{\left( \frac{9}{4} \right)}^{x}}-13.{{\left( \frac{6}{4} \right)}^{x}}+9=0\).

  \(\Leftrightarrow 4.{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{2x}}-13.{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{x}}+9=0\). Đặt \(t={{\left( \frac{3}{2} \right)}^{x}}\,\left( t>0 \right)\).

  Phương trình trở thành: \(4{{t}^{2}}-13t+9=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & t=1 \\ & t=\frac{9}{4} \\ \end{align} \right.\)( thỏa mãn).

  +) \(t=1\Leftrightarrow {{\left( \frac{3}{2} \right)}^{x}}=1\Leftrightarrow x=0\).

  +) \(t=\frac{9}{4}\Leftrightarrow {{\left( \frac{3}{2} \right)}^{x}}=\frac{9}{4}\Leftrightarrow x=2\).

  Vậy \(T=0+2=2\).

    bởi Dương Minh Tuấn 12/05/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF
ON