ON
ON
YOMEDIA
14AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Cho hàm đa thức bậc ba \(y=f\left( x \right)\) liên tục, có đạo hàm trên \(\left[ -2;2 \right]\) và có đồ thị như hình vẽ

Cho hàm đa thức bậc ba \(y=f\left( x \right)\) liên tục, có đạo hàm trên \(\left[ -2;2 \right]\) và có đồ thị như hình vẽ

Số điểm cực tiểu của hàm số \(y=\sqrt[3]{{{\left( f\left( x \right) \right)}^{2}}}\) là

A. 1.                               

B. 2.                             

C. 3.                             

D. 5.

  bởi Kieu Oanh 12/05/2023
ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Chọn C

  Ta có: \({y}'={{\left( \sqrt[3]{{{\left( f\left( x \right) \right)}^{2}}} \right)}^{\prime }}=\frac{2}{3}\frac{{f}'\left( x \right)}{\sqrt[3]{f\left( x \right)}};\text{   }{y}'=0\Leftrightarrow {f}'\left( x \right)=0\)

  \(\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & x=0 \\ & x=a\left( a>0 \right) \\ \end{align} \right.\).

  \({y}'\) không xác định khi \(\Leftrightarrow x\in \left\{ b;c;d \right\}\text{,   }\left( b < 0 < c < a < d \right)\)

  Ta có bảng biến thiên

  Từ bảng biến thiên suy ra hàm số có 3 điểm cực tiểu.

    bởi Nguyễn Lệ Diễm 12/05/2023
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF
ON