OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) có \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân tại \({A}\) có \({BC=2a}\).

Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) có \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân tại \({A}\) có \({BC=2a}\). Khoảng cách từ \({A}'\) đến mặt phẳng \(\left( BC{C}'{B}' \right)\) là \(\frac{a\sqrt{3}}{3}\). Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

A. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{2}}\).                           B. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{6}}\).           C. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}\).                       D. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}\).

  bởi Đan Nguyên 14/05/2023
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

 • Gọi \(H\)là trung điểm \({B}'{C}'\). Vì tam giác \({A}'{B}'{C}'\)là tam giác vuông cân tại \({A}'\) nên \(H\)là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác \({A}'{B}'{C}'\).

  Mặt khác \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\), từ đó suy ra \(A,\,\,H\)cách đều 3 điểm \({A}',\,\,{B}',\,\,{C}'\) hay \(AH\bot \left( {A}'{B}'{C}' \right)\).

  Gọi \(I\)là trung điểm của \(BC\) khi đó \(AI\bot BC\,\,\left( 1 \right)\)

  Mà \({B}'{C}'\bot AH\) và \(BC\)//\({B}'{C}'\) suy ra \(BC\bot AH\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ \(\left( 1 \right)\) và \(\left( 2 \right)\) ta suy ra \(BC\bot \left( AHI \right)\Rightarrow \left( BC{C}'{B}' \right)\bot \left( AHI \right)\) theo giao tuyến là HI \(\left( 3 \right)\)

  Kẻ \(AK\bot HI\), ta được \(AK\bot \left( BC{C}'{B}' \right)\) hay \(d\left( {A}',\,\left( BC{C}'{B}' \right) \right)=d\left( A,\,\left( BC{C}'{B}' \right) \right)=AK=\frac{a\sqrt{3}}{3}\)

  Xét tam giác \(AIH\) vuông tại A, ta được \(\frac{1}{A{{H}^{2}}}=\frac{1}{A{{K}^{2}}}-\frac{1}{A{{I}^{2}}}=\frac{3}{{{a}^{2}}}-\frac{1}{{{a}^{2}}}=\frac{2}{{{a}^{2}}}\Rightarrow AH=\frac{a\sqrt{2}}{2}\)

  Vậy thể tích khối lăng trụ \(V=\frac{a\sqrt{2}}{2}\cdot \frac{1}{2}.{{\left( a\sqrt{2} \right)}^{2}}=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{2}\).

    bởi Đan Nguyên 17/05/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF