ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT

Hữu Nghĩa's Profile

 Hữu Nghĩa

Hữu Nghĩa

17/02/1998

Số câu hỏi 1137
Số câu trả lời 1183
Điểm 1424
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (264)

  • Hữu Nghĩa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Hữu Nghĩa: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Hữu Nghĩa: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Hữu Nghĩa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hữu Nghĩa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hữu Nghĩa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hữu Nghĩa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hữu Nghĩa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hữu Nghĩa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Hữu Nghĩa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
OFF
ON