YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 85 trang 65 SGK Toán 12 NC

Bài tập 85 trang 65 SGK Toán 12 NC

Số điểm cực trị của hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} - 3\) là 

(A) 0              

(B) 1         

(C) 3             

(D) 2

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
y' = 4{x^3} - 4x = 4x\left( {{x^2} - 1} \right)\\
y' = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 0}\\
{x = 1}\\
{x =  - 1}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Hàm số đạt 3 cực trị.

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 85 trang 65 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho hàm số \(y=\frac{2x+3}{x+2}\)
  1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  2) Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị (C). Tìm điểm M thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại M cắt các đường tiệm cận của (C) tại A và B để đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích nhỏ nhất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Bảo Lộc

  Cho hàm số \(y=\frac{x}{x+1}\)

  1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  2, Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận của (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị \(M \in (C)\) tại điểm sao cho \(IM=\sqrt{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Cho hàm số \(y=x^{3}-3x^{2}+2\)

  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số

  b) Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng d: y = m(x - 2) - 2 cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt A(2; -2), B, D sao cho các hệ số góc của tiếp tuyến tại B và D với đồ thị (C) bằng 27.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Cho hàm số \(y=x^3-3x^2+4 \ \ (1)\)
  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
  2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y = mx – 2m tại ba điểm phân biệt.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA