OPTADS360
ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video

Bài tập 85 trang 65 SGK Toán 12 NC

Bài tập 85 trang 65 SGK Toán 12 NC

Số điểm cực trị của hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} - 3\) là 

(A) 0              

(B) 1         

(C) 3             

(D) 2

QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
y' = 4{x^3} - 4x = 4x\left( {{x^2} - 1} \right)\\
y' = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 0}\\
{x = 1}\\
{x =  - 1}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Hàm số đạt 3 cực trị.

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 85 trang 65 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA