OPTADS360
ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video

Bài tập 83 trang 64 SGK Toán 12 NC

Bài tập 83 trang 64 SGK Toán 12 NC

Hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 11\)

(A) Nhận điểm x = -1 làm điểm cực tiểu;

(B) Nhận điểm x = 3 làm điểm cực đại;

(C) Nhận điểm x = 1 làm điểm cực đại;

(D) Nhận điểm x = 3 làm điểm cực tiểu.

QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
f'\left( x \right) = 3{x^2} - 6x - 9\\
f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - 1}\\
{x = 3}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 3.

Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 83 trang 64 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA