YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 83 trang 64 SGK Toán 12 NC

Bài tập 83 trang 64 SGK Toán 12 NC

Hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 11\)

(A) Nhận điểm x = -1 làm điểm cực tiểu;

(B) Nhận điểm x = 3 làm điểm cực đại;

(C) Nhận điểm x = 1 làm điểm cực đại;

(D) Nhận điểm x = 3 làm điểm cực tiểu.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
f'\left( x \right) = 3{x^2} - 6x - 9\\
f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - 1}\\
{x = 3}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 3.

Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 83 trang 64 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Choco Choco

  Cho hàm số \(y=x^{3}-3x^{2}+2\) có đồ thị là (C)

  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

  2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9x + 2

  3. Tìm m để đường thẳng (d)y = mx - 2m - 2 cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thỏa mãn \({x_{1}}^{2}+{x_{2}}^{2}+{x_{3}}^{2}=5\)

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Tiểu Ly

  Giải bất phương trình \(3(x^2-2)+\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{x^2-x+1}}>\sqrt{x}(\sqrt{x-1}+3\sqrt{x^2-1})\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho hàm số \(y=\frac{2x+1}{x+2} \ \ (2)\)
  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
  b) Viết phương trình tiếp tuyến d của (C) biết d song song với đường thẳng 3x - y +14 = 0.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cho hàm số \(y=\frac{2x-1}{1-x}\)
  a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
  b. Lập phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 4x + y + 3 = 0.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA