YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 86 trang 65 SGK Toán 12 NC

Bài tập 86 trang 65 SGK Toán 12 NC

Số điểm cực trị của hàm số \(y = \frac{{{x^2} - 3x + 6}}{{x - 1}}\) là 

(A) 0 

(B) 2

(C) 1           

(D) 3

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
y' = 1 - \frac{4}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\\
y' = 0 \Leftrightarrow {\left( {x - 1} \right)^2} = 4\\
 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 3}\\
{x =  - 1}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Hàm số có 2 cực trị.

Chọn B.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 86 trang 65 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Lan Anh

  Cho hàm số: \(y=\frac{x-2}{x-1}\)

  a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

  b. Tìm các giá trị của m để đường thẳng d: y = m + 1 - x cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm A, B sao cho độ dài đoạn thẳng \(AB=2\sqrt{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Goc pho

  Cho hàm số \(y=x^{3}+(m-1)x^{2}-3mx+2(C_{m})\)

  a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1

  b. Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số \((C_{m})\) tại điểm có hoành độ x = 1 vuông góc với đường thẳng d: x - 2y + 10 = 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Cho hàm số \(y=\frac{-x+1}{2x-1}\; \; (1).\)

  a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

  b. Chứng minh rằng đường thẳng y = x + m luôn cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B.

  Tìm m để tọa độ đoạn \(AB=\sqrt{2}.\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Giải hệ phương trình

  \(\left\{\begin{matrix} x^{3}+3x^{2}+6x+4=y^{3}+3y\\x^{3}(3y-7)=1-\sqrt{(1+x^{2})^{3}} \end{matrix}\right.\) với \((x,y\in R)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA