ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của chiến thắng Biên giới năm 1950 là gì?

  • A. 
   A.Địch bị đẩy lùi vào thế phòng ngự bị động, ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính. 
  • B. 
   Chấm dứt kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.  
  • C. 
   Bảo vệ an toàn căn cứ địa Việt Bắc.  
  • D. 
   Đây là chiến thắng oanh liệt nhất, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Căn cứ vào những nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ được trình bày trong SGK Lịch sử lớp 12 thì Hiệp định không bao hàm việc đồng ý cho Mĩ được vào miền Nam giải giáp quân Pháp mặc dù đây là một âm mưu của Mĩ nhằm thế chân Pháp ở Đông Dương.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274721

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF