OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho đến thu - đông năm 1953, số lượng quân tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ là bao nhiêu tiểu đoàn.

  • A. 
   44 tiểu đoàn.   
  • B. 
   34 tiểu đoàn. 
  • C. 
   14 tiểu đoàn.  
  • D. 
   54 tiểu đoàn.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ thu - đông 1953, Nava tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn quân cơ động (trong tổng số 84 tiểu đoàn ở Đông Dương)

  Chiến dịch Biên giới Thu đông 1950 là một chiến dịch trong Chiến tranh Đông Dương do ta chủ động mở vào thu đông năm 1950, nhằm phá thế bị cô lập của căn cứ địa Việt Bắc, khai thông biên giới Việt - Trung, mở rộng căn cứ địa và tiêu diệt một phần sinh lực quân đồn trú của Pháp, thử nghiệm các phương pháp đánh lớn. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 16/9/1950 khi ta tấn công Đông Khê và giành toàn thắng vào ngày 22/10/1950. Với chiến thắng này, ta không những khai thông biên giới Việt-Trung mà quan trọng hơn là đã đẩy địch vào thế phòng ngự bị động, ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274720

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF