ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào?

  • A. 
   Ngày 16-5-1955.     
  • B. 
   Ngày 16-5-1954. 
  • C. 
   Ngày 10-10-1955. 
  • D. 
   Ngày 22-5-1955. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiến tranh đặc biệt là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. Việt Nam hóa chiến tranh được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực, không quân, hậu cần của Mĩ và vẫn do Mĩ chủ huy bằng hệ thống cố vấn. Với chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" quân Mĩ và quân đồng minh rút dần khỏi chiến tranh để giảm xương máu người Mĩ trên chiến trường. Như vậy, tuy số lượng giảm dần nhưng Việt Nam hóa chiến tranh vẫn có sự phối hợp của lực lượng chiến đấu Mĩ, trong khi Chiến tranh đặc biệt hoàn toàn không có điều này.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274726

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF