ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 với Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954:

  • A. 
   về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình.   
  • B. 
   khu vực đóng quân của hai bên.
  • C. 
   về thời gian rút quân.                
  • D. 
   về quyền dân tộc cơ bản.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, ngày 10/10/1954 quân Pháp rút khỏi Hà Nội và quân ta tiến hành tiếp quản thủ đô. Ngày 16/5/1955, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274725

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF