OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Hiệp định Pari, nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng miền nam là

  • A. 
   tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
  • B. 
   hoàn thành cách mạng ruộng đất. 
  • C. 
   tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.  
  • D. 
   hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 7/7/1954, trước khi kí hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết 13 ngày, Mĩ đã đưa Ngô Đình Diệm (người được Mĩ nuôi dưỡng từ lâu) về nước làm thủ tướng thay thế Bửu Lộc.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON