OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước ?

  • A. 
   Để học hỏi phương pháp cách mạng từ các nước phương Tây rồi trở về giúp đồng bào mình. 
  • B. 
   Vì Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta. 
  • C. 
   Vì phương Tây là nơi khởi nguồn của những tư tưởng cách mạng tiến bộ. 
  • D. 
   Vì phương Tây là nơi diễn ra các cuộc cách mạng tư sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trước sự thất bại của các con đường cứu nước mà những bậc tiền bối đã trải qua, Nguyễn Ái Quốc khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành, Người nhận thấy con đường đó không giành được thắng lợi. Một lần trả lời nhà văn Mỹ, Người nói: " Nhân dân Việt Nam trong đó ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp, Người này nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi". Phát biểu này đã giải thích nguyên nhân Người sang phương Tây tìm đường cứu nước. Người muốn tìm hiểu, học hỏi phương pháp cách mạng từ các nước phương Tây rồi trở về giúp đồng bào mình.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274693

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON