OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không nằm trong Hiệp định Genève ?

  • A. 
   A.Hai bên cùng ngừng bắn, tập kết, chuyển quân. 
  • B. 
   Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.  
  • C. 
   Mĩ được vào miền Nam giải giáp quân Pháp.  
  • D. 
   Lấy vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời của Việt Nam.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Việc kí Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - 1946 có tác dụng giúp ta tránh cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù; Tranh thủ thời gian hòa bình chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến lâu dài; Tránh một cuộc xung đột vũ trang đổ máu cho các bên. Tuy nhiên, kéo dài thời gian hòa hoãn để đợi các nước Đồng minh khác đến giúp dân tộc ta không phải tác dụng của việc ta kí Hiệp định Sơ bộ vì quân Đồng minh đã tiến vào nước ta từ ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274722

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON