ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ai là người nhậm chức Toàn quyền Đông Dương năm 1937.

  • A. 
   Pôn Đu-me.        
  • B. 
   Brêviê.      
  • C. 
   Pôn Bô.  
  • D. 
   Anbe Xa-rô.   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong tháng 1 và 2 - 1937 còn có những cuộc mít tinh và biểu tình lớn của nhân dân cả nước nhằm biểu dương lực lượng khi G. Gôđa - phái viên của Chính phủ Pháp - sang điều tra tình hình Đông Dương và Brêviê sang nhậm chức Toàn quyền Đông Dương.

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274717

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF