OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào chứng tỏ cuộc cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản?

  • A. 
   Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế. 
  • B. 
   Lực lượng chính của phong trào là công nhân. 
  • C. 
   Phương pháp đấu tranh là khởi nghĩa vũ trang.
  • D. 
   Bầu ra các xô viết đại biểu công nhân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách mạng dân chủ tư sản là cuộc cách mạng nhằm mục đích lật đổ chế độ phong kiến, phá bỏ những rào cản, ngăn cản sự phát triển của tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, cách mạng tháng Hai đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, hiện thân của chế độ phong kiến. Như vậy, đây chính là biểu hiện chứng tỏ cách mạng tháng Hai (1917) là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274671

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON