OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục đích cuộc hành quân Xê-đa Phôn của Mỹ là gì ?

  • A. 
   Thí nghiệm một loại hình chiến lược mới. 
  • B. 
   Xóa địa đạo Củ Chi và Bến Súc. 
  • C. 
   Diệt cơ quan đầu não khu Sài Gòn - Gia Định và xóa địa đạo Củ Chi và Bến Súc. 
  • D. 
   Diệt cơ quan đầu não khu Sài Gòn - Gia Định. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng - 7/1973 đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền nam trong giai đoạn hiện tại là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274729

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON