ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?

  • A. 
   Tháng 3-1935 ở Xiêm - Thái Lan.               
  • B. 
   Tháng 3-1935 ở Ma Cao - Trung Quốc. 
  • C. 
   Tháng 3-1935 ở Hương Cảng - Trung Quốc. 
  • D. 
   Tháng 3-1935 ở Cao Bằng - Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ cuối năm 1931, phong trào cách mạng ở Việt Nam tạm thời lắng xuống. Chính quyền thực dân vẫn tiếp tục thi hành chính sách khủng bố trắng nhằm tiêu diệt tận gốc Đảng Cộng sản và các lực lượng yêu nước. Vì vây, từ năm 1931 - 1935, Đảng ta rút vào hoạt động bí mật, chuẩn bị mọi điều kiện để bước sang một cao trào cách mạng mới. Đến năm 1934, nhờ sự hậu thuẫn của Quốc tế Cộng sản, các tổ chức của Đảng dần được phục hồi và củng cố lại. Đầu năm 1935, Ban lãnh đạo hải ngoại do đồng chí Lê Hồng Phong đứng đầu đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng từ ngày 27 đến ngày 31 - 3-1935 ở Ma Cao (Áo Môn - Trung Quốc.). Đại hội đã đánh dấu sự phục hồi của Đảng.

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274702

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF