ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian :

  1. Việt Nam và Mĩ bình thường hóa quan hệ.

  2. Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

  3. Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

  • A. 
   1, 2, 3.   
  • B. 
   2, 3, 1. 
  • C. 
   3, 2, 1.       
  • D. 
   2, 1, 3.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  1. Việt Nam và Mĩ bình thường hóa quan hệ (1995)

  2. Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc. (1977)

  3. Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.(2007)

  Như vậy, đáp án đúng là 2, 1, 3

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274675

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF