ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phải là tác dụng của việc ta ký Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 với Pháp? 

  • A. 
   A.Tránh cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù. 
  • B. 
   Tránh một cuộc xung đột vũ trang đổ máu cho các bên. 
  • C. 
   Tranh thủ thời gian hòa bình chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến lâu dài. 
  • D. 
   Kéo dài thời gian hòa hoãn để đợi các nước Đồng minh khác đến giúp dân tộc ta. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kí Hiệp định Sơ bộ với Pháp, ta đã tránh được tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù; tranh thủ thời gian hòa bình chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến lâu dài; tránh một cuộc xung đột vũ trang đổ máu cho các bên. Như vậy, kéo dài thời gian hòa hoãn để đợi các nước Đồng minh khác đến giúp dân tộc ta không phải tác dụng của việc ta kí Hiệp định Sơ bộ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276641

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF