ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nước Nga hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế vào thời gian nào?

  • A. 
   Năm 1927.  
  • B. 
   Năm 1925. 
  • C. 
   Năm 1926.
  • D. 
   Năm 1928 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau khi cách mạng tháng Mười Nga thành công, chính phủ lâm thời tư sản bị lật đổ, nước Nga bước vào thời kì xây dựng chế độ mới. Tuy nhiên, chính quyền Xô viết non trẻ mới thành lập lại bị bao vây của liên minh 14 nước đế quốc câu kết với bọn nội phản đã đẩy nhân dân Nga vào một thời kì đen tối, hòa bình đất nước bị đe dọa, đất nước ở trong tình thế " ngàn cân treo sợi tóc". Từ năm 1918 đến năm 1920 là thời gian nhân dân Liên Xô phải tập trung chống lại sự tấn công của các nước đế quốc bảo vệ chính quyền vừa mới giành được. Sau khi cuộc nội chiến kết thúc, từ năm 1921 đến năm 1925, Liên xô bước vào công cuộc khôi phục kinh tế, tạo những tiền đề căn bản để tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đến năm 1925, công cuộc khôi phục kinh tế đã hoàn thành.

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276585

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF