ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lí luận giải phóng dân tộc mà các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được trang bị lúc đầu là 

  • A. 
   tác phẩm Đường Kách mệnh. 
  • B. 
   sách báo của Nguyễn Ái Quốc từ Pháp chuyển về. 
  • C. 
   Các bài viết của Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô chuyển về. 
  • D. 
   Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Báo Thanh niên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra, đầu năm 1927, tác phẩm Đường Kách mệnh gốm những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở lớp tập huấn tại Quảng Châu được xuất bản. Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận giải phóng dân tộc cho các cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276630

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF