ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau bầu cử Quốc hội (6 - 1 - 1946), chính quyền cách mạng được thành lập ở các địa phương được gọi là 

  • A. 
   Ủy ban nhân dân.      
  • B. 
   Ủy ban cách mạng. 
  • C. 
   Ủy ban dân biểu.            
  • D. 
   Ủy ban hành chính các cấp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau bầu cử Quốc hội, các địa phương thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân các cấp theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Ủy ban hành chính các cấp được thành lập. Đây chính là chính quyền cách mạng ở các địa phương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276639

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF