ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp bước đầu bị thất bại ở đâu? 

  • A. 
   Cuộc chiến đấu trong các đô thị bắc vĩ tuyến 16. 
  • B. 
   Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 
  • C. 
   Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ.   
  • D. 
   Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp bắt đầu xuất hiện sau khi thực dân Pháp tiến quân ra Bắc, và bước đầu bị thất bại trong cuộc chiến anh dũng của nhân dân ở các đô thị miền Bắc vĩ tuyến 16, hoàn toàn thất bại trong chiến dịch Việt Bắc thu đông. Như vậy, đáp án của câu hỏi này là cuộc chiến đấu trong các đô thị bắc vĩ tuyến 16.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276640

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF