ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi quân Nhật vào Đông Dương, sự bóc lột dã man của Nhật - Pháp với nhân dân ta dẫn tới mâu thuẫn gì?

  • A. 
   Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với phát xít Nhật. 
  • B. 
   Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. 
  • C. 
   Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật - Pháp. 
  • D. 
   Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhật vào Đông Dương, Pháp câu kết với Nhật cùng cai trị nhân dân Đông Dương đã đẩy nhân dân Đông Dương vào cảnh "một cổ hai tròng". Cách mạng Việt Nam lúc này phải đối đầu với hai kẻ thù đế quốc - phát xít Nhật - Pháp. Sự áp bức bóc lột dã man của Nhật - Pháp từ những năm 1940 trở đi đã dẫn đến mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật - Pháp sâu sắc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276634

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF