ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bước sang năm 1945, tình hình Chiến tranh thế giới thứ II có diễn biến nào có lợi cho cách mạng nước ta ? 

  • A. 
   Đức, Nhật bị thất bại nặng nề. 
  • B. 
   Đức ở thế chủ động, Nhật bị thất bại trước sự tấn công của quân Đồng minh. 
  • C. 
   Quân Đồng minh ở thế bị động và thất bại nhiều nơi.
  • D. 
   Đức giành thắng lợi liên tiếp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bước sang năm 1945, kết cục chiến tranh gần như đã ngã ngũ, Đức, Nhật bị thất bại nặng nề trước quân Đồng minh. Đây chính là thuận lợi cho cách mạng nước ta, vì khi Nhật bị thất bại trên thế giới, thế lực của chúng ở nước ta sẽ suy yếu, tạo thời cơ thuận lợi cho ta lật đổ sự áp bức của Nhật.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276636

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF