ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp thứ tự đúng về thời gian diễn ra các chiến lược chiến tranh mà Mĩ đã triển khai trong quá trình xâm lược Việt Nam.

  1. Việt Nam hóa chiến tranh.

  2. Chiến tranh cục bộ.

  3. Chiến tranh đặc biệt.

  4. Chiến tranh một phía. 

  • A. 
   3, 2, 1, 4.  
  • B. 
   2, 1, 3, 4.      
  • C. 
   1, 2, 3, 4.  
  • D. 
   4, 3, 2, 1. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiến tranh một phía được Mĩ triển khai trong thời gian từ 1954 - 1960; Chiến tranh đặc biệt Mĩ triển khai trong thời gian 1961 - 1965; Chiến tranh cục bộ Mĩ triển khai trong thời gian 1965 - 1968; Việt Nam hóa chiến tranh Mĩ triển khai trong giai đoạn 1969 - 1972. Như vậy, thứ tự đúng là : 4, 3, 2, 1.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276643

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF