OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào Cần vương

  • A. 
   tiếp tục phát triển, quy tụ dần thành các trung tâm lớn. 
  • B. 
   bị dập tắt. 
  • C. 
   tiếp tục diễn ra dưới sự lãnh đạo của vua Đồng Khánh.
  • D. 
   vẫn tồn tại nhưng hoạt động cầm chừng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào Cần vương không còn sự chỉ đạo của triều đình, nhưng phong trào vẫn tiếp tục phát triển, quy tụ dần thành các trung tâm lớn và ngày càng lan rộng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276624

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON