OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mỹ? 

  • A. 
   Ngăn chặn nguồn chi viện bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.
  • B. 
   Cứu nguy cho chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam. 
  • C. 
   Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta ở 2 miền đất nước. 
  • D. 
   Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chiến tranh phá hoại của Mĩ được tiến hành từ năm 1965 nhằm phá hoại tiềm lực kinh tế quốc phòng miền Bắc va ngăn cản sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Như vậy, nó diễn ra song song và đồng thời với diễn tiến của chiến tranh cục bộ ở miền Nam do đó nó không phải nhằm âm mưu cứu nguy cho chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276644

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON