OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava có ý nghĩa như thế nào đến quan hệ quốc tế những năm sau Thế chiến thứ hai?

  • A. 
   Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai cường quốc về quân sự.
  • B. 
   Chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa hai cường quốc. 
  • C. 
   Mở màn cho sự xác lập của hàng loạt các tổ chức quân sự trên thế giới những năm sau đó. 
  • D. 
   Đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe và chiến tranh lạnh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava đã đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276620

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON