ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đảng ta đã chọn hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975 là gì? 

  • A. 
   Sài Gòn.   
  • B. 
   Tây Nguyên.   
  • C. 
   Đồng bằng sông Cửu Long. 
  • D. 
   Quảng Trị. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, cả ta và địch đều cố gắng giữ. Nhưng do nhận định sai hướng tiến công của quân ta, địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở. Căn cứ vào đó, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276645

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF