OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quan trọng nhất? 

  • A. 
   Tăng cường sản xuất.   
  • B. 
   Lập hũ gạo tiết kiệm. 
  • C. 
   Chia lại ruộng đất công cho nông dân.       
  • D. 
   Tổ chức ngày đồng tâm. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đứng trước hàng loạt những khó khăn chồng chất, nhất là những khó khăn về kinh tế và nạn đói đang đe dọa, Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định phải kiến quyết chống lại giặc đói bởi một đất nước độc lập mà dân không được hưởng cuộc sống no đủ thì nền độc lập ấy không có nghĩa lí. Để giải quyết khó khăn này bên cạnh việc phát động nhân dân lập hũ gạo tiết kiệm, tổ chức ngày đồng tâm, chia lại ruộng đất công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ nhằm giải quyết cái đói trước mắt thì việc kêu gọi nhân dân tăng cường sản xuất được coi là biện pháp chiến lược nhằm xây dựng tiềm lực kinh tế lâu dài cho cả nước trong giai đoạn sau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276638

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON