ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936 diễn ra ở đâu? 

  • A. 
   Thượng Hải. (Trung Quốc).     
  • B. 
   Quảng Châu. (Trung Quốc). 
  • C. 
   Hương Cảng. (Trung Quốc).  
  • D. 
   Ma Cao. (Trung Quốc). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 7 - 1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, do Lê Hồng Phong chủ trì, họp ở Thượng Hải (Trung Quốc).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276631

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF