OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào đóng vai trò quyết định đưa Nhật Bản phát triển nhanh chóng trong giai đoạn 1952 - 1973?

  • A. 
   Chi phí cho quốc phòng thấp. 
  • B. 
   Sự viện trợ của Mĩ. 
  • C. 
   Truyền thống tự lực, tự cường và vượt lên mọi khó khăn của người Nhật Bản.
  • D. 
   Sự năng động của các công ty của Nhật Bản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong giai đoạn 1952 - 1973, Nhật Bản nhanh chóng vươn lên thành một siêu cường kinh tế (sau Mĩ) là do một số yếu tố sau: 1. Ở Nhật Bản, con người được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu, con người Nhật Bản có truyền thống tự lực, tự cường và vượt lên mọi khó khăn, đây chính là yếu tố quyết định hàng đầu; 2. Vai trò lãnh đạo, quản lí hiệu quả của Nhà nước; 3. Các công ti Nhật Bản năng động có tầm nhìn xa , quản lí tốt; 4. Nhật Bản biết áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành; 5. Chi phí cho quân sự thấp; 6. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276619

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF