OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa

  • A. 
   Quốc dân Đảng và thế lực thân Mĩ.         
  • B. 
   Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản.
  • C. 
   Đảng cộng sản và thế lực thân Mĩ.    
  • D. 
   Đảng cộng sản với các lực lượng quân phiệt miền bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199932

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON