ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng lớn nhất của trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

  • A. 
   Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.  
  • B. 
   Mĩ vươn lên trở thành siêu cường duy nhất.
  • C. 
    Thế giới bị chia thành hai cực, hai phe.   
  • D. 
   Hệ thống chủ nghĩa xã hội được hình thành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199928

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF