OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta (2-1945) được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào dưới đây?

  • A. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc.
  • B. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.
  • C. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra quyết liệt.
  • D. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai mới bùng nổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199935

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON